Hart- en vaatziekten

Behandeling van bloeddruk of suikerziekte staat nooit op zichzelf maar moet gezien worden in het totaalplaatje van alle risicofactoren op hart- en vaatziekte, zoals met name roken, overgewicht en te weinig lichaamsbeweging maar ook het hebben van te hoog cholesterol en/of suikerziekte.

Ook bijvoorbeeld het voorkomen van hart- en vaatziekten binnen een familie of het zelf eerder een hart- of vaatziekte (hartinfarct, herseninfarct of problemen met de doorbloeding van bijvoorbeeld de beenvaten) hebben gehad zijn risicofactoren voor het opnieuw krijgen van een hart- of vaatziekte. Als van één of meer van deze risicofactoren sprake is, is het van belang om alle risicofactoren geregeld te laten controleren.

Voor controle van de bloeddruk kunt u terecht bij de assistente. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken.

Het in kaart brengen van alle risicofactoren vindt alleen plaats als daar aanleiding voor is, bijvoorbeeld omdat u zelf een hart- en vaatziekte hebt doorgemaakt, maar ook in geval van suikerziekte of verhoogde bloeddruk (in de familie). Overlegt u bij twijfel eens met de assistente of bespreekt u het met de huisarts op het spreekuur. Als het inderdaad wenselijk is alle risicofactoren verder in kaart te brengen, dan zal de huisarts u vragen een afspraak te maken op het spreekuur van de praktijkverpleegkundige. Deze bepaalt dan samen met u wat er verder moet gebeuren.

Een praktijkverpleegkundige is een verpleegkundige met extra opleiding en ervaring om binnen de huisartsenpraktijk onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de huisartsen onderdelen van de zorg voor bijvoorbeeld patiënten met (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten op zich te nemen. Ook kan zij begeleiding en ondersteuning bieden voor patiënten die willen stoppen met roken.

24-uurs bloeddrukmeting

Soms is het zinvol om de bloeddruk over een langere periode vast te leggen, bijvoorbeeld als het vermoeden bestaat dat de bloeddruk bij meting in de praktijk altijd hoger is dan bij meting thuis als gevolg van toch wat gespannen zijn voor de meting. Dit gebeurt dan door een zogenaamde 24-uurs bloeddrukmeting. U krijgt dan van ons gedurende 24 uur een kastje mee naar huis die over de gehele dag (en nacht) meerdere metingen van de bloeddruk verricht. Op grond hiervan kan dan worden bepaald in hoeverre de hoge bloeddrukwaarden in uw geval een gezondheidsrisico inhouden. Het onderzoek wordt aan u uitgelegd en bij u uitgevoerd door één van de praktijkassistentes.

Enkel/arm-index

Als de huisarts op grond van uw klachten (bijvoorbeeld "etalagebenen", dat wil zeggen dat na enige afstand lopen pijn in de onderbenen optreedt die na enkele minuten rust weer afzakt) denkt dat er sprake is van een doorbloedingsstoornis van de beenvaten, kan de huisarts besluiten een "enkel/arm-index" bij u te laten uitvoeren. Dit is een vaatonderzoek waarbij de bloeddruk aan armen en benen wordt gemeten en met elkaar wordt vergeleken. Het onderzoek wordt aan u uitgelegd en bij u uitgevoerd door één van de praktijkassistentes.

Contact

Spoednummer 0597-612020
 

Huisartsenpraktijk B75

Albatrosstraat B 75
9663 PR NIEUWE PEKELA
Receptenlijn:
088-0800113
Fax:
0597-646815
KvK:
55104673
Praktijk Dr. Roelfsema:
0597-612202
Praktijk Dr. Kouwenhoven:
0597-645255
www.huisartsenpraktijkb75.nl
Routebeschrijving >