Bloeddruk controles

Hoge bloeddruk is op zichzelf geen (ernstige) ziekte: het is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Behandeling van bloeddruk staat dan ook nooit op zichzelf maar moet gezien worden in het totaalplaatje van alle risicofactoren op hart- en vaatziekte, zoals met name roken, overgewicht en te weinig lichaamsbeweging maar ook het hebben van te hoog cholesterol en/of suikerziekte. Of een te hoge bloeddruk wel of niet behandeld moet worden is daarom mede afhankelijk van deze andere risicofactoren op hart- en vaatziekte. Wilt u hierover nog meer informatie ontvangen, neem dan contact op met de assistente of maak een afspraak op het spreekuur van de praktijkverpleegkundigen.

Voor controle van de bloeddruk kunt u terecht bij de assistente. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken.

De assistente meet uw bloeddruk en overlegt zo nodig met de huisarts of er (wijzigingen in de) medicijnen nodig zijn.

De waarden waar de bloeddruk bij voorkeur beneden moet blijven als u hiervoor al medicijnen gebruikt zijn 140 voor de bovendruk en 90 voor de onderdruk.

Bij een licht verhoogde bloeddruk zijn medicijnen vaak niet nodig. Er kan dan worden volstaan met adviezen ten aanzien van voeding (minder zout, afvallen), bewegen (hoe meer hoe beter) en andere leefgewoonten (stoppen met roken is hiervan de belangrijkste).

Als u medicijnen gebruikt voor een te hoge bloeddruk is het verstandig de bloeddruk eens in de 3 maanden te laten controleren, als het langere tijd heel goed gaat met de bloeddruk is elke 6 maanden vaak voldoende.

Bent u benieuwd naar uw bloeddruk, bijvoorbeeld omdat hoge bloeddruk of hart- en vaatziekte veel in uw familie voorkomt, dan kunt u ook een afspraak maken voor meting van de bloeddruk door de assistente.

Soms is het zinvol om de bloeddruk over een langere periode vast te leggen, bijvoorbeeld als het vermoeden bestaat dat de bloeddruk bij meting in de praktijk altijd hoger is dan bij meting thuis als gevolg van toch wat gespannen zijn voor de meting. Dit gebeurt dan door een zogenaamde 24-uurs bloeddrukmeting. U krijgt dan van ons gedurende 24 uur een kastje mee naar huis die over de gehele dag (en nacht) meerdere metingen van de bloeddruk verricht. Op grond hiervan kan dan worden bepaald in hoeverre de hoge bloeddrukwaarden in uw geval een gezondheidsrisico inhouden.

Contact

Spoednummer 0597-612020
 

Huisartsenpraktijk B75

Albatrosstraat B 75
9663 PR NIEUWE PEKELA
Receptenlijn:
088-0800113
Fax:
0597-646815
KvK:
55104673
Praktijk Dr. Roelfsema:
0597-612202
Praktijk Dr. Kouwenhoven:
0597-645255
www.huisartsenpraktijkb75.nl
Routebeschrijving >