Veelgestelde vragen

 • Q&A
  • Moet ik betalen voor een bezoek aan de huisarts?

   Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.). Meer lezen? Klik hier

  • Hoe kan ik mijn bezoek aan de huisarts voorbereiden?

   Nadenken over de volgende vragen kan u helpen om zo goed mogelijk van de hulp van uw huisarts gebruik te maken.

   • Wat is uw klacht of probleem?
   • Sinds wanneer speelt dit probleem?
   • Wat zijn de verschijnselen?
   • Wat voor last heeft u ervan?
   • Maakt u zich ongerust over de klacht?
   • Wat spookt er misschien door uw hoofd?
   • Heeft u zelf enig idee wat de oorzaak is?
   • Wat wilt u de huisarts vragen?
   • Wilt u een onderzoek?
   • Wilt u een behandeling?
   • Wilt u informatie?
   • Wilt u iets anders? Zo ja wat?
  • Kan ik bij de huisarts terecht voor een medische verklaring?

   Helaas kunt u bij uw huisarts niet terecht voor een medische verklaring.

   Dit is conform de richtlijnen van de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen. Deze adviseert huisartsen geen medische verklaringen af te leggen over eigen patiënten. Wel kunt u ons vragen een afschrift van uw medisch dossier te maken tegen vergoeding. Daarin staan de belangrijkste feiten over uw gezondheidstoestand vermeld. Vervolgens kan een arts waarbij u niet onder behandeling staat deze feiten onafhankelijk beoordelen. Ook kunt u bij de instantie die van u een medische verklaring vraagt navragen of een verklaring van uzelf ook voldoende is. Wilt u hier meer over weten?  Klik hier

  • Kan de huisarts mijn afspraak in het ziekenhuis vervroegen?

   Wanneer de huisarts u verwijst naar de specialist maakt hij/zij een inschatting van de urgentie. Er zijn drie soorten verwijzing mogelijk: een spoedverwijzing (u moet nog dezelfde dag worden behandeld), een semi-spoedbehandeling (het is van belang dat u binnen enkele dagen wordt geholpen) en een reguliere verwijzing (u heeft te maken met de wachttijden van het ziekenhuis).

   Als de wachttijd toch te lang is zijn er verschillende mogelijkheden:

   • U kunt contact opnemen met andere ziekenhuizen om na te gaan of de wachttijden daar korter zijn. Ook op het internet is er informatie over de wachttijden te vinden.
   • Voor sommige onderzoeken en ingrepen kunt u ook terecht in de zogenaamde Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s).
   • Ook kunt u contact opnemen met uw verzekeraar. Die kan u mogelijk informeren over de kortste wachttijden. Ook doen sommige verzekeraars aan wachttijdbemiddeling.
  • Heb ik een verwijsbrief nodig voor de fysiotherapeut?

   U heeft in principe geen verwijsbrief nodig voor een fysiotherapeut. Wel kan uw fysiotherapeut u om een verwijsbrief vragen. Uw huisarts zal vervolgens beoordelen of het noodzakelijk is deze uit te schrijven. Stuurt uw specialist u zonder verwijsbrief naar een therapeut en deze laatste wil alsnog een verwijsbrief, neemt u dan contact op met uw specialist

  • Heb ik een verwijsbrief nodig voor een bezoek aan een dokter in het ziekenhuis?

   Ja, voor bezoek aan een arts in het ziekenhuis heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. De huisarts geeft alleen een verwijzing als hij dit medisch noodzakelijk acht. Natuurlijk gebeurt dit pas als uw medische probleem niet binnen de huisartsenpraktijk kan worden opgelost.

  • Waarom krijg ik iedere keer weer andere medicijnen van de apotheek?

   Wij zijn er ook niet blij mee en zouden u het liefst gewoon iedere keer uw medicatie in het oude vertrouwde doosje geven. Echter…. de apotheken zijn gebonden aan bepaalde merken.  De zorgverzekeraars bepalen (onafhankelijk van elkaar) welke fabrikant bijvoorbeeld een bepaalde bloeddrukmedicijn mag leveren. Als de apotheek medicijnen van een andere fabrikant levert, zult u deze, als patiënt, (deels) zelf moeten betalen. Deze maatregel is in het leven geroepen om de gezondheidszorg goedkoper te maken. Dit is het preferentiebeleid.

   Meer lezen? Klik hier

  • Kan ik voor een rijbewijskeuring bij mijn eigen huisarts terecht?

   Wettelijk is het toegestaan dat een keuring door de eigen huisarts wordt gedaan. Toch doen wij geen rijbewijskeuringen voor eigen patienten. Wij huldigen het standpunt dat uw geschiktheid om aan het snelverkeer deel te nemen het beste bepaald kan worden door een onafhankelijk huisarts. Wel kunt u binnen huisartenpraktijk B75 terecht bij de andere praktijk voor een rijbewijskeuring. Bijvoorbeeld de praktijk van dokter Kouwenhoven als u als patiënt bij dokter Roelfsema ingeschreven staat en vice versa. Houdt er rekening mee dat u dit consult zelf dient te betalen! (voor meer informatie belt u de assistente)

    

   • Tevens kunt u terecht bij Regelzorg -  Rijbewijs- en medische keuringen.
  • Kan ik bij mijn huisarts terecht voor reizigersadvies en reizigersvaccinaties?

   Nee, u kunt bij uw huisarts niet terecht voor reizigersadvies en de bijbehorende vaccinaties. U kunt zich hiervoor wenden tot de GGD in Groningen  - Klik hier

   Af en toe maken wij een uitzondering wat betreft de standaard vaccinaties zoals de DTP-vaccinatie en Hepatitis A-vaccinatie. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met de assistente.

  • Waar kan ik terecht voor het aanvragen van o.a huishoudelijke hulp, een scootmobiel, rolstoel of woningaanpassingen?

   U kunt dan contact opnemen met het WMO-loket via de gemeente Pekela > Klik hier

   WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet regelt dat mensen met een ziekte, een fysieke of psychische beperking hulp, ondersteuning of de voorzieningen krijgen die ze nodig hebben

  • Waar kan ik terecht voor het lenen/huren van hulpmiddelen?

   Na een medische ingreep, blessure of bij ziekte heeft u soms tijdelijk een hulpmiddel nodig. Bijvoorbeeld een rolstoel, hoog/laag bed of douchestoel.

   Veel hulpmiddelen leent u gratis voor maximaal 26 weken, want die worden vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering.

   Organisaties:

    

Contact

Spoednummer 0597-612020
 

Huisartsenpraktijk B75

Albatrosstraat B 75
9663 PR NIEUWE PEKELA
Receptenlijn:
088-0800113
Fax:
0597-646815
KvK:
55104673
Praktijk Dr. Roelfsema:
0597-612202
Praktijk Dr. Kouwenhoven:
0597-645255
www.huisartsenpraktijkb75.nl
Routebeschrijving >